Stichting voor en door intern
toezichthouders in de goededoelensector

Bestuur

Het eerste bestuur van de Stichting ITGD bestaat uit:

Marlies de Ruyter de Wildt
Marlies de Ruyter de Wildt

Hersenstichting t/m februari 2020
voorzitter

Arthur Bouvy
Arthur Bouvy

Trombosestichting
penningmeester

Inge Drontmann
Inge Drontmann

Epilepsiefonds

Franck Erkens
Franck Erkens

Stichting Nationaal Ouderenfonds