Stichting voor en door intern
toezichthouders in de goededoelensector

Kennis­

Er is al veel sectorspecifieke kennis beschikbaar. Op deze pagina maken we een begin met een overzicht van deze informatie en maken die toegankelijk via links.

Daarnaast inventariseert ITGD tijdens de diverse beoogde bijeenkomsten aan welke informatie toezichthouders behoefte hebben. Geleidelijk zullen we de website hierop uitbreiden. Mocht u onderwerpen graag toegevoegd zien, laat ons dit weten via info@itgd.nl

Nu al zijn hieronder vele links beschikbaar voor meer informatie over:

  • Codes en normen, integriteit en impact
  • Wet- en regelgeving, wetsvoorstellen
  • Richtlijnen jaarverslaggeving, beloningsregeling directeuren, honorering raden van toezicht/bestuur
  • Financieel beheer en risicomanagement, transparantie en verantwoording, vrijwilligersmanagement en fondsenwerving
  • Belangenbehartiging, sectoronderzoek en internationale organisaties

 


Wet- en regelgeving

Belangenbehartiging

Sectoronderzoek

 Internationale organisaties