Stichting voor en door intern
toezichthouders in de goededoelensector

Over ITGD

De afgelopen jaren staat het intern toezicht in het teken van continue ontwikkeling en professionalisering. In diverse sectoren zijn interne toezichthouders al verenigd. De interne toezichthouders bij goededoelenorganisaties hadden zich nog niet verenigd, waarmee de sector achterliep bij andere sectoren. ITGD wil de professionalisering concreet handen en voeten geven door het voorzien in kennisuitwisseling en netwerkfunctie voor interne toezichthouders van goede doelen. Daarbij gaat het zowel om leden van raden van toezicht in de sector, als om leden van het bestuur bij kleinere instellingen. Zo wil ITGD bijdragen aan naleving en de verdere ontwikkeling van normen voor goed toezicht met als vertrekpunt de SBF-code voor Goed Bestuur en de Erkenningsregeling Goede Doelen. Ook wil ITGD de kwaliteit van het toezicht helpen bevorderen door het delen van richtlijnen, aanbevelingen en best practices en de discussie hierover tussen toezichthouders in de sector faciliteren.

De initiatiefnemers vinden het van belang dat Stichting ITGD onafhankelijk te werk gaat: van en voor toezichthouders. De stichting werkt nauw samen met Goede Doelen Nederland en met Nationaal Register. De brancheorganisatie brengt de specifieke sectorkennis in, Nationaal Register expertise op het gebied van governance en toezicht. In eerste instantie is Stichting ITGD alleen toegankelijk voor toezichthouders van goede doelen die lid zijn van de brancheorganisatie.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuws en events, vul dan het contactformulier in.