Stichting voor en door intern
toezichthouders in de goededoelensector

Professionalisering, kennis delen en netwerken

Stichting Intern Toezicht Goede Doelen (ITGD) is de stichting van en voor interne toezichthouders in de goededoelensector. ITGD is ontstaan uit de behoefte aan permanente professionalisering en het delen van kennis en ervaring van interne toezichthouders in de goededoelensector. Dat hieraan behoefte is, bleek uit de uitkomsten van het onderzoek ‘Blik op het toezicht’ (maart 2019) van Goede Doelen Nederland en Nationaal Register. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van de Stichting Intern Toezicht Goede Doelen per 28 oktober 2019. ITGD wil de professionalisering concreet handen en voeten geven door het voorzien in kennisuitwisseling en netwerkfunctie voor interne toezichthouders van goede doelen.

Lees verder